Изнајмување

Опрема за Вашите конференции, семинари, саеми, конгреси, состаноци, спортски и културни настани. Максипринт Компјутери  нуди различни услуги кои се однесуваат на изнајмување на опрема врзани со одржување на конференции, семинари, саеми, конгреси, состаноци, спортски и културни настани. Максипринт Компјутери  е една од водечките фирми за изнајмување на компјутерска опрема. Располагаме со следнава опрема :
 1. Информатичка опрема, дигитални мултифункционални машини, фотокопири и печатачи:
 2. Компјутери и ЛЦД монитори
 3. Лаптоп компјутери
 4. Мултифункционални машини (фотокопир/факс/печатач/скенер)
 5. Фотокопир од 13 стр.во минута до 65 страни во минута, со 3000 страни Finisher
 6. Ласерски црно-бел печатач
 7. Ласерски печатач во боја и ИНК печатач во боја
 8. ЛЦД Проектори
 9. Проекциони платна со разни големини
 10. Плазма 42'' GERICOM
 11. Графоскоп MEDIUM
 12. Табла - Flip Chart
 13. Статични микрофони за на маса - BRAHLER ICS Digimic/Automic/Pro-Sys
 14. Безжични микрофони - AKG/SHURE/LANE
 15. Бежични микрофони – бубачка - LANE, MIPRO
 16. Аудио разглас - BOSE/JBL/EAW
 17. Бежични приемници со 30 канали, LCD display и слушалки, BRAHLER Infracom/Pro-Sys
 18. Кабина за преведувач (за двајца преведувачи) по ISO Стандард
 19. Повеќе канален дигитален аудио запис на CD/DVD
 20. Дистрибутер за аудио сигнал – линиски излези за приклучување на 15 камери
 21. Симултан превод
 22. Консикутивен превод
 23. Превод на пишан текст (word формат, power point презентации, табели)
 24. Конференциски сали, Видео конференциска опрема
 25. Конференциски сали со различен капацитет
 26. Видео конференциска опрема
 27. Кетеринг услуги за потребите на семинари/обуки/конференции
 28. Безжичен гласачки и интерактивен систем - OptionFinder
 29. Безжични гласачки тастатури
 30. Базна станица
 31. Презентациски софтвер
Максипринт Компјутери врши изнајмување на опрема низ цела Македонија. Изнајмувањето се врши дневно месечно и годишно , во зависност од договорот со странката. Нудиме најниска цена и најдобар КВАЛИТЕТ, нова опрема и со секое Изнајмување присуство на СТРУЧНО ЛИЦЕ. Сервисот на Максипринт Компјутери ви стои на располагање 24 часа.
Запаметете, Максипринт Компјутери е една од водечките фирми за изнајмување на компјутерска опрема .

За Максипринт

Максипринт Компјутери ЛТД е лиценцирана фирма за вршење работи во област на Техничкото Обезбедување. Вршиме монтажа на опрема за видео надзор, алармни системи, домофонија, видеофонија, контрола на пристап и системи за евиденција на работно време. Максипринт исто така врши сервис и одржување на споменетата опрема. Лиценцирана компанија од ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ за монтажа и одржување на опрема за Противпожарни системи.

Контакт

Адреса: Булевар Туристичка 4

Телефон: +38946262500

Е-Пошта: prodazba@maksiprint.com.mk

 

Пребарување