Сервис

Брзо, стручно, ефикасно одржување на компјутерски системи со поволни годишни договори
  
     МАКСИПРИНТ Сервисен центар има сопствен современо опремен сервис за компјутерски системи и персонални сметачи, печатари и други ИТ производи. Поволности кои ќе ги добиете кај нас е професионална, брза и квалитетна услуга по пристојни цени. Опремени сме со најсовремена сервисна технологија, која е гарант на висината на квалитетот на услугите. Со тим на стручни луѓе можеме да одговориме на Вашите потрошувачки барања. Опремен согласно светски норми, со алат за различни интервенции и лагер на резервни делови, Максипринт Компјутери е подготвен во секое време да одговори на сите Ваши потребни барања. Во сервисот работат стручно опремени лица кои ќе ви помогнат да ги отстраните проблемите на Вашите:
 1. Персонални компјутери

 2. Notebook компјутери

 3. Монитори

 4. Печатари

 5. Мрежна опрема

 6.  Уреди за непрекидно напојување UPS

 7. Фотокопири

 8. Телефакси

 9. Телефонски централи

 10. Алармни системи

 11. Видео надзор и др....

     Покрај ова, Максипринт Компјутеру Ви гарантира за стручна поправка на сите производи на LG, HP, EPSON, OKI, BROTHERS, KTC, PROVIEW, SAMSUNG и сите познати брендови во информатичката технологија.
 Кои се предностите на договорите за одржување?
   Во модерниот свет на информации важна ставка е стабилна и доверлива работа на сметачките машини. Транспортирањето до Сервисниот центар дава можност од оштетување на опремата, а со тоа и скапоценоста и доверливоста на податоците кои ви се приоритет за Вас. Со одржувањата кои ви ги нудиме, МАКСИПРИНТ е дирекно во Вашите канцеларии, најблиску до Вас. Со тоа се заштедува Вашето скапоцено време и превентивно се отстранува било каква нефункционалносѕ на работното место и на работната околина. Добивате директен контакт на Стручните лица со корисниците , непречена работа на уредот како дел на системот.Навремените превентивни одржувања и превземањето на мерки за заштита на податоците и системот, ќе отстрани секаков тип на можни причини за застој во работата.
  Стандардно во согласност со законските прописи, Максипринт Компјутери одобрува гарантен рок од 12 до 36 месеци како што е назначено во документите што се издаваат при продажба, во кој рок се обврзува да ги отстрани сите дефенти и технички недостатоци на производите кои би се појавиле при нормална употреба на производите. Сервисот се извршува во просториите на Максипринт Компјутери, а по потреба и на самото место на корисникот од тим на професионално обучен и искусен сервисен персонал.
  И за крај, најважно е клиентите да бидат комплетно задоволни со пружените услуги на фирмата.
   Сите прашања од техничка природа испратете ги наservis@maksiprint.com.mk

За Максипринт

Максипринт Компјутери ЛТД е лиценцирана фирма за вршење работи во област на Техничкото Обезбедување. Вршиме монтажа на опрема за видео надзор, алармни системи, домофонија, видеофонија, контрола на пристап и системи за евиденција на работно време. Максипринт исто така врши сервис и одржување на споменетата опрема. Лиценцирана компанија од ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ за монтажа и одржување на опрема за Противпожарни системи.

Контакт

Адреса: Булевар Туристичка 4

Телефон: +38946262500

Е-Пошта: prodazba@maksiprint.com.mk

 

Пребарување